СХЕМА ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ

на бизнес софтуерни продукти

Всички програмни продукти на Сиклам Софтуер ООД са със 6 /шест/ месеца гаранционна поддръжка

* Първа вноска се заплаща при сключване на Договор между Сиклам Софтуер ООД и купувача

*  За разсрочване по схема за 6 /шест/ месеца условието е –  да се плати и една година абонаментна поддръжка след 6-те месеца гаранционна такава

* Всички цени са БЕЗ ДДС!*

Разгледай примерен договор
Facebook
Google+
YouTube
Follow by Email
LINKEDIN