Информационна система „Склад БОНУС“

За кого е предназначена ИС „Склад Бонус“?

 • Програмният продукт „Склад Бонус“ на Сиклам Софтуер е предназначен за следене движението на стоки и материали в склад и производство.

 

 • Програмата помага на потребителя да отбелязва всички доставки на материали и стоки, продажби и производство.

 

 • Следи наличността на всички стоки, материали и готова продукция.

Системата е предназначена за следене движението на стоки и материали в склад. Програмата помага на потребителя да отбелязва всички доставки, продажби и производство, като при това се следи наличността на всички стоки, материали и готова продукция. Води се отчетност на: бракуваните стоки и материали; внесения и изнесения от склада амбалаж. Потребителят може да направи множество справки, улесняващи проследяването както на самите стоки, така и на паричния поток и документите свързани с конкретната дейност. В допълнение, модулът за фактуриране позволява издаването на фактури на контрагентите, с които складът работи. За повече информация прочетете ръководство на програмата.

Удобства, които системата предлага

 • Създаване и работа на картотека с контрагенти, при осигуряване на максимална визуална достъпност – показване на по-съществената и важна част от информацията (основни данни за контрагента, информация за контакти, банкови сметки и бележки), като по този начин се спестява много време, което би било необходимо, ако трябва да се преглеждат записите, чрез отваряне на всеки един.
 • Определяне типа на контрагента (клиент, доставчик, клиент/доставчик), позволяващо бързо и лесно откриване на конкретен или група контрагенти, използвайки типа на контрагента.
 • Картотекиране на стоките (материалите) и възможност за следене на тяхната наличност и придружаващият ги амбалаж.
 • Работа с категории за различните видове стоки и възможност за избор на стока от дадена категория или свободен избор на стока, без значение дали е в категория, или не.
 • Печат на списъка от избрана картотека.
 • Търсене и възможност за филтриране на запис по периоди в основния прозорец за работа. Фактуриране и картотека с издадени фактури.
 • Печат на необходимата документация.
Единичен лиценз: 115 лв.
Допълнителни лицензи *: 89 лв/бр.
Мрежов лиценз (3 станции)**: 180 лв.

 

* Допълнителните лицензи са за работни станции на същия клиент.
** Мрежовият лиценз включва инсталация на основен сървър и до три работни станции, едната работна станция може да бъде инсталирана на сървъра.

Допълнителни работни станции се заплащат по тарифата за допълнителни лицензи. Всички продукти имат инсталационни програми и могат да бъдат инсталирани от клиента. Продуктите се активират чрез поставяне на лицензен файл в директорията на програмата. Лицензите се издават от оторизираните дистрибутори.

При желание от страна на клиента, подуктите могат да бъдат инсталирани на място от служител на Сиклам Софтуер като това се заплаща по долупосочената тарифа:

1. За обекти на територията на град Пловдив – безплатно
2. За обекти извън Пловдив се заплаща 30лв за всеки започнати 100км разстояние от Пловдив (например София 60лв, Пазарджик 30лв и т.н.) Цените за еднократно обновяване важат, ако клиентът е закупил съответния продукт за съответния обект преди не повече от две години.

 Всички цени са без ДДС

 Поддръжка на софтуерния продукт

При закупуване на продукт на Сиклам Софтуер, клиентът получава абонамент за поддръжка и обновление за срок от 6 месеца. След изтичане на този срок, клиентът може да закупи абонамент за поддръжка на съответния продукт, или да си закупува обновените версии на продукта, когато сметне за необходимо.

 • Годишен абонамент: 60 лв./ за 1 работно място
 • В случай на 5 – 9 работни места15% отстъпка от сумата за годишен абонамент.
 • В случай на 10 и повече работни места – свържете се с нас за повече информация
 • Еднократно обновяване до актуална версия: 80 лв.

Цените за еднократно обновяване важат, ако клиентът е закупил съответния продукт за съответния обект преди НЕ ПОВЕЧЕ от 2 /две/ години.

 

 • Операционна система MS Windows XP или по-нов.
 • Процесор Intel Pentium или по добър.
 • 256MB оперативна памет.
 • 100MB свободно дисково пространство.