Информационна система „Клиентела“

За кого е предназначена ИС „Клиентела“?

 •  Ако имате малък или средно голям офис

 

 • Ако работите с клиенти

 

 • Ако искате да внесете ред в документацията и фактурирането

Системата е предназначена за малък и среден бизнес като помощно средство в неголям офис. Предназначена е да изпълнява функции, които са необходими, но и не строго регламентирани в един малък офис, като по този начин пести време и подобрява работата на офиса. Системата предоставя възможност за лесно и бързо водене на картотека с клиенти на фирма (организацията, учреждението), записани в удобна за работа база. Програмата предоставя възможност за: издаване на фактури на клиентите, работа с основните банкови документи – платежно нареждане за директен дебит, платежно нареждане за кредитен превод, вносна бележка и нареждане разписка; опериране с налични парични средства – приходен/разходен касов ордер.

Удобства, които системата предлага:

 • Водене на картотека с клиенти при осигуряване на максимална визуална достъпност – показване на по-съществената и важна част от информацията (основни данни за клиента, информация за контакти, банкови сметки и бележки), като по този начин се спестява много време, което би било необходимо ако трябва да се преглеждат записите чрез отваряне на всеки един.
 • Възможност за лесно откриване на един или група клиенти, използвайки специални ключови думи. Например с цел по-лесното откриване на неиздължили се клиенти или такива, които имат да получават средства (възможността е напълно опционална и позволява лесна нагласа към конкретния вид дейност).
 • Печат на списъка с документи с цел по-ясна отчетност и преглеждане, когато не сте пред компютъра.
 • Печат на всеки документ с възможност за избор на брой копия и по-дълъг или по къс вариант.
 • Удобство при търсене и възможност за филтриране на запис в основните прозорци за работа (“Клиенти”‚ “Фактури”, “Банкови документи” и “Касови документи”).
 • Работа с шаблони на основните банкови документи.
 • Работна с касови документи – приходни и разходни касови ордери

Единичен лиценз: 50 лв.
Допълнителни лицензи *: 35 лв/бр.
Мрежов лиценз (3 станции)**: 115 лв.
* Допълнителните лицензи са за работни станции на същия клиент.
** Мрежовият лиценз включва инсталация на основен сървър и до три работни станции, едната работна станция може да бъде инсталирана на сървъра. Допълнителни работни станции се заплащат по тарифата за допълнителни лицензи.
Всички продукти имат инсталационни програми и могат да бъдат инсталирани от клиента. Продуктите се активират чрез поставяне на лицензен файл в директорията на програмата. Лицензите се издават от оторизираните дистрибутори.
При желание от страна на клиента подуктите могат да бъдат инсталирани на място от служител на Сиклам Софтуер, като това се заплаща по долупосочената тарифа:
1. За обекти на територията на град Пловдив – безплатно
2. За обекти извън Пловдив се заплаща 30лв за всеки започнати 100км разстояние от Пловдив (например София 60лв, Пазарджик 30лв и т.н.)

 

 

Поддръжка на софтуерния продукт

При закупуване на продукт на Сиклам Софтуер, клиентът получава абонамент за поддръжка и обновление за срок от 6 месеца. След изтичане на този срок, клиентът може да закупи абонамент за поддръжка на съответния продукт, или да си закупува обновените версии на продукта, когато сметне за необходимо. Годишен абонамент: 20 лв./за 1 работно място при подновяване на абонамента не по-късно от 1 месец от изтичане на предишния платен. В случай на 5 – 9 работни места15% отстъпка от сумата за годишен абонамент. В случай на 10 и повече работни места – свържете се с нас за повече информация  Еднократно обновяване до актуална версия: 35 лв. Цените за еднократно обновяване важат, ако клиентът е закупил съответния продукт за съответния обект преди не повече от две години. Всички цени са без включен ДДС!

 • Операционна система MS Windows XP или по-нов.
 • Процесор Intel Pentium или по добър.
 • 256MB оперативна памет.
 • 100MB свободно дисково пространство.