Бизнес Софтуер

Програма за фактуриране

Софтуер в помощ на малкия и среден бизнес

Ръководството представлява наръчник за работа с Информационна Система „Клиентела“. В различните си части съдържа подробно описание на наличната функционалност, както и начина на работа с програмата. Информационна Система „Клиентела“ (фиг. 1)  е програма, предназначена да води картотека с клиенти на фирмата/офиса, издава фактури, изготвя банкови документи, издава приходен и разходен касов ордер. Брошура на програмата можете да видите тук.

програма за фактуриране
Фиг. 1 ИС „Клиентела“

 

Съдържание

 

Екипът на Софтуерна къща СИКЛАМ Софтуер Ви желае приятна и ползотворна работа с Информационна Система “КЛИЕНТЕЛА”