СХЕМА ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ

на бизнес софтуерни продукти

Всички програмни продукти на Сиклам Софтуер ООД са със 6 /шест/ месеца гаранционна поддръжка
Продукт Цена без ДДС Вноски за 3 месеца Вноски за 3 месеца Вноски за 3 месеца Вноски за 6 месеца + 1 година абонамент Вноски за 6 месеца + 1 година абонамент
I-ва II-ра III-та I-ва Следващи
ИС "Заложна къща" 280.00 лв. 150.00 лв 130.00 лв не се предлага не се предлага
ИС "Спедитор 4" 600.00 лв 300.00 лв 150.00 лв 150.00 лв 300.00 лв 5 x 82.00 лв
ИС "Код карта" 249.00 лв 150.00 лв 50 50.00 лв
ИС "Клиентела" 50.00 лв не се предлага не се предлага
ИС "Склад бонус" 115.00 лв не се предлага не се предлага

* Първа вноска се заплаща при сключване на Договор между Сиклам Софтуер ООД и купувача

*  За разсрочване по схема за 6 /шест/ месеца условието е –  да се плати и една година абонаментна поддръжка след 6-те месеца гаранционна такава

* Всички цени са БЕЗ ДДС!*

Разгледай примерен договор