Ценова листа на продуктите и услугите на СИКЛАМ СОФТУЕР 

Цени за софтуерни лицензи на готови продукти на СИКЛАМ СОФТУЕР ООД

Цени на услуги, свързани с поддръжката на софтуерните продукти на Сиклам Софтуер ООД

Софтуер за Заложни къщи, Софтуер за Спедитори, Софтуер за Клубове, Складов софтуер, Софтуер за фактуриране