Софтуер за заложни къщи

Софтуер за Заложна къща – ръководство

Информационна система за заложни къщи

Програмата за Заложни къщи на Сиклам Софтуер  е отчетна програма за ефективно управление на заложните къщи в България. С тази програма могат да се:

  • изготвят, обработват, подновяват и продължават договори със залогодатели;
  • водят на отчет придобитите след изтичане на договор стоки и тяхната продажба.
  • изготвят подробни справки както на влизащия и излизащ от заложната къща паричен поток, така и справка за работни смени, оператори, касова наличност и придобити стоки.
  • Системата позволява различни начини на свързване на много офиси към една фирма, както и обобщаване на данни от филиалите.

Съдържание