Софтуер за заложна къща

Информационна система „Заложна къща“

Видео уроци за Софтуер за Заложна къща

За кого е предназначен Софтуерът за Заложни къщи?

 • Независимо дали имате една Заложна къща, или Верига Заложни къщи, софтуерът за заложни къщи е Вашият надежден помощник при ежедневната ви работа и отчетност.

 • Системата функционира вече повече от 13 години и е една от водещите на пазара.

 • Нашият софтуер за Заложни къщи е разработен, съобразно Наредбата за дейността на заложните къщи, а също така и със случаи от ежедневната практика на заложните къщи

 • Нашите специалисти са в постоянен контакт с клиентите ни, за да развиваме системата в унисон с нуждите на бизнеса 

Свали Демо Виж ръководство

За вход в програмата => Потребител: admin, Парола: 1111

!!!Някои антивирусни програми може да не разрешат инсталацията.Ако възникне подобна ситуация, моля, свържете се с нас, за гарантираме сигурността на Вашия компютър!!!

ВНИМАНИЕ! Някои антивирусни програми може да не разрешат инсталацията на Демо версията, считайки я за потенциално опасна! Това е неправилен сигнал(false positive) на антивирусната програма. Потърсете в информацията на Вашата антивирусна програма, как да разрешите инсталацията. Обикновено изключване на защитата в реално време позволява инсталацията. Внимание! Инсталирайте само Демо на ИС Заложна Къща, свалено от сайта на СИКЛАМ Софтуер!

Сиклам Софтуер ООД е български разработчик на софтуерни продукти, гарантиращ надеждността на предоставяните от него ресурси! В случай, че имате съмнения, моля, свържете се с нас на посочените контакти

Системата е предназначена за обслужване нуждите на заложните къщи в България. При създаването й сме се придържали към изисканията в Наредбата за дейността на заложните къщи, като едновременно с това в програмата са обхванати често повтарящи се случаи от практиката при даване и връщане на залог.

Програмата дава възможност за: изготвяне на заложен билет/договор за залог, оформяне и следене на техния статус, водене на регистър на сключените сделки и картотека залогодатели, водене на регистър на извършените продажби, на бракуваните стоки,опериране с наличните в каса средства.

Справките в програмата позволяват следене на: движението на парични средства в касата, парични операции по документи, продажба и съхранение на придобити стоки и просрочени заеми, стоки по активни договори.

Системата позволява бързо и ясно следене на дейността на обекта във всеки момент. Предлагаме и обобщаваща версия на продукта, позволяваща централизирано отчитане и справки върху документация предоставена от множество обекти.

Удобства, които системата предлага

 • Поддържа картотека с клиенти – залогодатели с бърз достъп до цялата информация за определен клиент
 • Поддържа картотека с клиенти – купувачи
 • Създаване на Заложен билет за по-малко от 1 /една/ минута .
 • Регистър на сключените сделки, в който автоматично се завеждат вписаните заложни билети и се следи статуса и историята на сделките.
 • Регистър на Продажбите – „изгорелите“ вещи се прехвърлят в регистъра за продажби, от където лесно може да се води отчетност за наличните за продажба артикули, продадените артикули, както и бракуваните стоки, ако имате такива.
 • Справките, поддържани от програмата за заложни къщи, се изготвят бързо, съдържат различна и изчерпателна информация за дейността на заложната къща за произволно избран период.
 • Всички регистри в програмата имат различни възможности за търсене и филтриране на записите си, с цел бързо да се стигне до търсена информация за клиента, за да се пести от времето на клиентите ви.
 • Лесно и удобно следене на паричния поток от и към касата.
 • Всички регистри и справки имат възможност за експорт към Excel или неговите аналози OpenOffice и LibreOffice
 • Гъвкави настройки на базови променливи – лихви, такси –  с цел улесняване на въвеждането и по-голяма автоматизираност.
 • Софтуерът дава възможност, при желание от страна на клиента, в заложния билет да се добавят допълнителни клаузи, освен тези, които са стандартно заложени.
 • Системата има възможност за задаване на права на достъп на операторите и е ориентирана към повишаване сигурността и защитата от манипулация на данните в програмата от некоректни служители.
 • Архивиране и възстановяване на данните с цел лесно пренасяне и защита.
 • Добавяне на Фирмено Лого към заложния билет
 • Добавяне на снимки към досието на всяка сделка
Редовна цена
Единичен лиценз 318 лв.
Допълнителни лицензи * 240 лв./бр.
Всички цени са с включен ДДС!
 • * Допълнителните лицензи са за работни станции на същия клиент.
 • ** Мрежовият лиценз включва инсталация на основен сървър и до три работни станции, едната работна станция може да бъде инсталирана на сървъра. Допълнителни работни станции се заплащат по тарифата за допълнителни лицензи.

Всички продукти имат инсталационни програми и могат да бъдат инсталирани от клиента. Продуктите се активират чрез поставяне на лицензен файл в директорията на програмата. Лицензите се издават от оторизираните дистрибутори. При желание от страна на клиента, подуктите могат да бъдат инсталирани на място от служител на Сиклам Софтуер, като това се заплаща по долупосочената тарифа:

 1.  За обекти на територията на град Пловдив – безплатно
 2. За обекти извън Пловдив се заплаща 30 лв. за всеки започнати 100км разстояние от Пловдив (например София 60лв, Пазарджик 30лв и т.н.)

––––––––––-

В цената е включено:

 • Лиценз за закупения от Вас програмен продукт;
 • Абонаментна поддръжка за срок от 6 /шест/ месеца;
 • Нови вресии на софтуера, ако има такива, до крайния срок на абонамента Ви;
 • Първоначално обучение на Ваши служители, които ще работят реално с програмата;
 • Консултации за продукта след първоначалното обучение.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УСЛОВИЯТА НИ ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

Поддръжка на Софтуер за Заложни къщи

При закупуване на продукт на Сиклам Софтуер, клиентът получава абонамент за поддръжка и обновление за срок от 6 /шест/ месеца. След изтичане на този срок, клиентът може да закупи абонамент за поддръжка на съответния продукт, или да си закупува обновените версии на продукта, когато сметне за необходимо.

Годишен абонамент: 132 лв./ за 1 работно място при подновяване на абонамента не по-късно от 1 месец от изтичане на предишния платен.

180 лв./ за 1 работно място при подновяване на абонамент след прекъсване с повече от 1 месец след последния изтекъл.

В случай на 5 – 9 работни места15% отстъпка от сумата за годишен абонамент.

В случай на 10 и повече работни места – свържете се с нас за повече информация

Еднократно обновяване до актуална версия: 100 лв. Цените за еднократно обновяване важат, ако клиентът е закупил съответния продукт за съответния обект преди не повече от две години.

Такса Обновление: 127,20 лв. – за клиенти без поддръжка повече от 2/две/ години

Всички цени са с включен ДДС! Виж повече за Абонамент и поддръжка

 • Операционна система MS Windows XP или по-нов.
 • Процесор Intel Pentium или по добър.
 • 256MB оперативна памет.
 • 100MB свободно дисково пространство.

Намери СОФТУЕР ЗА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ във Фейсбук

ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР

ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР

ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЯ И ЗАЩО Е ДОБРЕ ДА Я ИМАТЕ?   В ежедневната ни работа с кленти твърде често се сблъскваме с неразбиране на понятието софтуерна поддръжка или така наречената при нас Абонаментна поддръжка на софтуер. Въпроси от сорта:...

Актуализация на Общите условия за поддръжка

Актуализация на Общите условия за поддръжка

    Уважаеми Клиенти, считано от 01.01.2019 година, влизат в сила актуализираните Общи условия за поддръжка на софтуера на Сиклам Софтуер ООД. Във връзка с въвеждането на нов, по-стириктен механизъм за отчитане на издадените лицензи и сроковете за...

[wprevpro_usetemplate tid=“1″]