Информационна система Спедитор 4

ЗА ДА ПРОБВАТЕ

новата версия на софтуера за спедиция

пишете ни на имейл office@cyclamsoft.com или ни се обадете на 0878 633 270

Презентацията и получаването на Демо версия не Ви обвързва с покупка!

Видео уроци за работа със Софтуер за Спедитори

Тези видео материали са за СТАРАТА версия на програмата!

Подготвят се нови видеа за НОВАТА версия! 

Какви са предимствата на Информационна Система Спедитор 4?

ИС „Спедитор 4“ е експертна система, която ние, като разработчици, сме създали и постоянно развиваме.

Работим в тясна връзка с всички наши клиенти и поддържаме програмата така, че да е в крак с промените на бизнеса ви.

Информационна система „Спедитор 4“ е повече от 10 години на пазара и се е доказал като помощник в спедиторските офиси.

Като разработчици осигуряваме адекватна и бърза поддръжка на програмния продукт.

Екипът ни се старае клиентите да са спокойни и доволни от работата със софтуера за спедитори.

Използвайки Информационна Система Спедитор 4, Вие можете да:

 • Създавате на картотеки с товародатели – попълвате собствена база данни с товародатели, с всичката налична за тях информация, необходима Ви за оформяне на прилежащата документация. В тази база данни Вие можете да търсите, редактирате записи, или да въвеждате нови такива.
 • Оформяте и печатите Договори с товародатели и Договори за периодичен транспорт – тези договори се попълват лесно и бързо, използвайки данните от картотеката с товародатели. Системата дава възможност сами да дефинирате клаузите по договорите си и графичното оформление на документите си.
 • Създавате картотеки с превозвачи – освен цялата необходима информация по отношение на данни за фирма, седалище и контакти за връзка, за всеки превозвач има възможност да бъдат описани наличните автомобили, с които разполага, за Ваше улеснение при сключването на сделки. В тази картотека също имате възможност за търсене, редактиране и въвеждане на нови записи.
 • Оформяте и печатите Заявки за транспорт – според конкретния случай, Вие имате избор от три вида заявки за транспорт – Заявка в една посока, Заявка в една посока с приложение(групажна) и Кръгова заявка. Клаузите в този вид договори също могат да се оформят по Ваше желание, както и да показвате Ваше лого в горната и долната част на документа.
 • Проследявате процеса по превоз на поверените Ви товари – за всяка сключена сделка, Вие можете да следите статуса й към момента, да въвеждате разходи за всяка една от страните по сделката и да проследявате плащанията по нея. Да следите амбалаж по сделката.
 • Системата позволява към всяка сключена сделка да могат да се прикачват файлове – сканирани документи, получени по пощата документи, като няма ограничения за формата на файловете.
 • Фактурирате извършените услуги. От модул Фактуриране можете да издавате фактури, инвойси, кредитни известия, дебитни известия и протоколи.
 • Изготвяте справки за произволно зададен период по различни критерии за всички сключени сделки, разходи и състоянието на платежния ви баланс към товародатели и превозвачи.

Програмата дава възможност за гъвкаво оформление а текстовата и графичната част на Вашите документи. Информационна Система Спедитор 4 е проектирана с помощта на специалисти в областта, ръководени от всички наредби и конвенции, свързани с конкретната дейност – Eвропейска спогодба за международен превоза на опасни товари по шосе (ADR), Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), Митническа конвенция за международен превоз на стоки под покритието на Карнети ТИР и др.

Редовна цена
Единичен лиценз - лиценз за 1/едно/ работно място720 лв.
Допълнителни лицензи *480 лв./бр.
Мрежов лиценз (3 станции)**1600 лв.
Всички цени са с включен ДДС!
Разсрочено плащане

* Допълнителните лицензи са за работни станции на същия клиент, включително в същия офис.

** Мрежовият лиценз включва инсталация на основен сървър и до три работни станции. Едната работна станция може да бъде инсталирана на сървъра. Допълнителни работни станции се заплащат по тарифата за допълнителни лицензи.  

Всички продукти имат инсталационни програми и могат да бъдат инсталирани самостоятелно от клиента. Мрежовата инсталация също може да бъде осъщиствена дистанционно, стига да има мрежов администратор на място. Продуктите се активират чрез поставяне на лицензен файл в директорията на програмата. Лицензите се издават от оторизираните дистрибутори.

При желание от страна на клиента подуктите могат да бъдат инсталирани на място от служител на Сиклам Софтуер, като това се заплаща по долупосочената тарифа:

 1.  За обекти на територията на град Пловдив – безплатно
 2. За обекти извън Пловдив се заплаща 30 лв. за всеки започнати 100км разстояние от Пловдив (например София 60лв, Пазарджик 30лв и т.н.)

 

В цената е включено:

 • Лиценз за закупения от Вас програмен продукт;
 • Абонаментна поддръжка за срок от 6 /шест/ месеца;
 • Нови вресии на софтуера, ако има такива, до крайния срок на абонамента Ви;
 • Първоначално обучение на Ваши служители, които ще работят реално с програмата;
 • Консултации за продукта след първоначалното обучение.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УСЛОВИЯТА НИ ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

Поддръжка на софтуерния продукт

При закупуване на продукт на Сиклам Софтуер клиентът получава абонамент за поддръжка и обновление за срок от 6 месеца. След изтичане на този срок, клиентът може да закупи абонамент за поддръжка на съответния продукт, или да си закупува обновените версии на продукта, когато сметне за необходимо.

Годишен абонамент:  132лв./ за 1 работно място при подновяване на абонамента не по-късно от 1 месец от изтичане на предишния платен.

                                         150лв./ за 1 работно място при подновяване на абонамент след прекъсване с повече от 1 месец след последния изтекъл.

В случай на мрежова инсталация: 132 лв. за основния компютър + 60 лв. за всяко работно място.

В случай на 10 и повече работни места – свържете се с нас за индивидуална оферта

Еднократно обновяване до актуална версия: 125 лв./ за 1 работно мястоЦените за еднократно обновяване важат, ако клиентът е закупил съответния продукт за съответния обект преди не повече от две години.

Всички цени са с включен ДДС! Виж повече за Абонамент и поддръжка

 • Операционна система MS Windows XP или по-нов.
 • Процесор Intel Pentium или по-добър.
 • 256MB оперативна памет.
 • 100MB свободно дисково пространство.