Абонамент и поддръжка

на софтуерни продукти

От тук можете да си изтеглите програмата за отдалечена връзка с нас

При закупуване на наш софтуерен продукт Вие получавате:

 

  • Лиценз за закупения от Вас програмен продукт;
  • Абонаментна поддръжка за срок от 6 /шест/ месеца;
  • Нови версии на софтуера, ако има такива, до крайния срок на абонамента Ви;
  • Първоначално обучение на Ваши служители, които ще работят реално с програмата – в рамките на 2 астрономически часа;
  • Консултации за продукта след първоначалното обучение.

 

След изтичане на първоначалните 6 /шест/ месеца, Вие можете:

 

  • Да си закупите Годишен абонамент за поддръжка на продукта, не по-късно от 1 /един/ месец след изтичането на предишния Ви абонамент. В случай, че се забавите с решението си за подновяване на годишния абонамент, можете да го направите според цените в Ценовата ни листа
  • Да продължите да използвате продукта, без поддръжка от наша страна, като Вие си поемате грижата за отстраняване на проблеми, възникнали при работа с програмата. Ако все пак проблемът изисква намесата на разразботчика на програмата, то тогава услугата към Вас се изпълнява след предварително заплащане според ценовата листа и уговорен ден и час с наш представител.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТНАТА ПОДДРЪЖКА

 

  • Услугите се осъществяват по телефон, интернет, или отдалечена връзка с Вашия компютър.
  • Услугите са достъпни в работни дни (понеделник-петък), между 9:30 и 18:00ч.

 

Запознайте се с Общите условия за поддръжка на софтуера ни

С АБОНАМЕНТ

»  Получавате всички нови версии на продукта безплатно.

»  Получавате бърза и професионална помощ в случай на възникнали проблеми при работа с програмата Ви – поправка на база данни, преинсталация на софтуер, консултации по телефон или отдалечена връзка;

»  Ние се грижим за безпроблемната работа на Вашата програма.

»  Можете да давате мнения и препоръки за функционалностите на програмата;

»  Ползвате преференциални цени при подновяване на годишния си абонамент в рамките на 1 /един/ месец от последното му изтичане.

»  Ползвате преференциални цени при закупуване на допълнителни лицензи за програмата.

БЕЗ АБОНАМЕНТ

»  продължавате да  използвате  продукта, с версията, която имате към момента на изтичането на последната Ви абонаментна поддръжка.

»  Можете да си закупите най-новата версия на използвания от Вас продукт според Ценовата листа.

»  Приемате, че в случай на грешка при ежедневната работа, повреда на базата данни от външни фактори или какъвто и да е друг проблем при работа с програмата, Вие поемате грижата за отстраняване на проблема.

»  Не ползвате преференциалните цени при подновяване на лиценз по-късно от датата на последното му изтичане

»  Не ползвате преференциалните цени за допълнителни лицензи на програмата.

»  В случай, че все пак имате нужда от намесата на разработчика на продукта, услугата се извършва след предварително заплащане, според естеството на възникналия проблем.