Спедитор 4 – нова версия 2020.1

Днес, 14 Февруари 2020 г., имаме удоволствието да Ви предствим новата версия на Спедитор 4 – 2020.1.

Спедитор 4 е софтуерен продукт, подходящ както за малки офиси, занимаващи се със спедиторска и транспортна дейност, така и за големи фирми, имащи нужда от стриктна отчетност и комуникация между различните отдели.

С новата версия на Спедитор 4 въвеждаме следните нови функционалности:

СКЛАДОВИ БАЗИ

Дава се възможност за тези, които използват Складови бази, да могат да следят какви товари пристигат в склада, какви са налични и какви са заминали от него. Отделно от това, за тези които работят със собствени складови бази, даваме възможност, със нова функционалност, служител в склад да създава групажни товари, на база наличните в склада.

ПРОФОРМА ФАКТУРИ

Като допълнение към процеса на фактуриране добавихме генерирането на проформи фактури по сделки. Проформа фактура се генерира автоматично, като на по-късен етап с една стъпка може да бъде създадена оригинална фактура на базата на вече издадена проформа.

ПЛАЩАНИЯ ПО ГРУПОВИ ФАКТУРИ

До момента Спедитор 4 позволяваше създаването на фактура по група сделки/курсове, като след създаването ѝ, фактурата се регистрираше автоматично във всички курсове, избрани да бъдат фактурирани. Новата функционалност е автоматизиран процес по отчитане на плащане по такива групови фактури.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПРАВКИ ЗА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

И до сега в Спедитор 4 имаше голям набор от справки, необходими за анализ на дейността на предприятието.

В новата версия добавяме три нови справки в услуга на счетоводната отчетност и нужите от експорт на конкретни данни към външни счетоводни продукти – Справка Входящи документи, Справка Изходящи документи, Справка Движения по Банкови сметки.

Във връзка с новите функционалности и новите справки в софтуера, в някои от формите са добавени нови полета.

В новата версия са отработени всички докладвани към нас забележки от клиенти.

 

 

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 17 ФЕВРУАРИ 2020, ЗАПОЧВАМЕ ОБНОВЯВАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ПРИ КЛИЕНТИТЕ С АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА!

КЛИЕНТИ, КОИТО СА БЕЗ АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА, МОГАТ ДА ЗАЯВЯТ ОБНОВЛЕНИЕ ПРИ УСЛОВИЯТА ОТ Т. 6 ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРА НА СИКЛАМ СОФТУЕР ООД.

ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР

ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР:

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЯ И ЗАЩО Е ДОБРЕ ДА Я ИМАТЕ?

Поддръжка на софтуер

 

В ежедневната ни работа с кленти твърде често се сблъскваме с неразбиране на понятието софтуерна поддръжка или така наречената при нас Абонаментна поддръжка на софтуер. Въпроси от сорта: „Ама аз нали си купих софтуера веднъж? Защо трябва да ви давам пари и за поддръжка?“ ни накараха да напишем тази статия с конкретни примери и сравнения, които да представят по разбираем начин нашия труд.

Колкото по-сложен е софтуерът, толкова повече поддръжка вероятно ще е необходима, за да се гарантира безпроблемната му употреба в дългосрочен план. Всеки софтуерен продукт е различен и разходите за поддръжка, които ние влагаме често могат да надвишат многократно разходитe му за първоначална разработка.

Какво точно е софтуерната поддръжка?

Преди да започнем по същество, ще Ви цитираме дефиницията на софтуерна поддръжка според най-голямата професионална организация в света на инженерите по електротехника и електроника – IEEE:

„Модификация на софтуерен продукт след първоначално внедряване за коригиране на неизправности, за подобряване на производителността или други атрибути, или за адаптиране на продукта към модифицирана среда.“

Защо поддръжката на софтуер е толкова важна?

Софтуерните инженери, обясняващи ролята на поддръжката, често ще ви кажат да сравните вашия софтуерен продукт с вашия автомобил. Точно както колата ви се нуждае от смяна на маслото, смяна на гумите или евентуално дори поправка на двигателя, вашият софтуерен продукт ще се нуждае от подобни поправки, за да гарантира оптимална работа.

В случая със софтуера, имаме множество фактори, с които се съобразяваме като разработчици и сме отделили ресурси, с които да имаме готовност за справяне с различни ситуации:

 1. Обкръжаващата среда. Това са Операционната система, Антивирусни програми, Технологии за разработка, които често се обновяват независимо едни от други. Това обикновено са действия от трети страни, които в някои случаи могат да причинят сприране на работата на даден софтуер или блокиране на някои негови функции. Ние сме наясно с подобни възможни сценарии и осигуряваме човешки ресурс, който да следи за подобни промени и своевременно да се реагира за поправка в кода на програмите, за да работят те правилно.
 2. Нарастващ обем от данни в софтуера. Когато дълго време се работи с даден софтуер и в него се попълва информация, нормално е размерът на базите данни да се увеличи. Има възможност при събирането и обработването на голям обем от данни, софтуерът да започне да „работи“ по-бавно от обичайното. В тези случаи също имаме предвидена възможност, с подходящи действия от наша страна, да оптимизираме работата на Вашето копие от софтуера.
 3. Операторски грешки. Каквото и да направим като автоматизиран процес в работата със софтуера ни, винаги има човешки фактор! Работещите с програмата са хора и понякога се случва, волно или неволно, да въведат неправилна команда или информация в програмата. Някои грешки са лесно отстраними и могат да се извършат от оператор, който има административни права за достъп. Но има други, за които единствено оторизиран наш представител има достъп за отстраняване. И това е от гледна точка на Вашата сигурност и гаранция за правилна работа на софтуера.
 4. Бъгове. Бъговете са грешки в изпълнимия код на програмата. Като основен наш принцип е, преди да се внедри при клиент, програмата да се тества за неизправности. Но въпреки това има ситуации, които могат да се открият единствено и само в реално работеща среда. И за тези ситуации ние имаме екип, който е на разположение да реагира бързо и своевременно за отстраняването им.
 5. Форсмажорни обстоятелства. Понякога, в следствие на токови удари, наводнения, мълнии, внезапно спиране на захранването, хакерски атаки и много други, компютрите биват компрометирани. Освен че е възможно физически да се повредят хардуерни компоненти, възможно е също да се повредят файлове, които са били използвани в момента на форсмажорното събитие. Например, ако в този момент програмата е била пусната и се случи подобно нещо, файлът с базата данни може да бъде повреден. Като цяло, за базите данни на нашите продукти, ние сме се опитали да постинем висока степен на защита. При подобен род проблеми нашият екип също има готовност да направи всичко възможно за възстановяване на повредената база данни. Основна наша препоръка е да имате архиви на базите си данни, в случай че повредата е от такъв мащаб, че да не може да бъде отстранена.
 6. Нови функционалности в софтуера. Ние разработваме софтуер, който е специализиран за определен тип бизнес. Според нуждите на бизнес моделите ние развиваме софтуера така, че да бъде максимално полезен на тези, които го ползват. Събирайки препоръки и идеи от нашите клиенти, поне ведъж годишно ние правим голям ъпдейт на софтуера. Новите версии на нашият софтуер се получават безплатно в рамките на абонаментната поддръжка.

Това са една значителна, но не напълно изчерпателна част от случаите, които могат да възникнат в процеса на работа и ние, като разработчик на софтуера, имаме за цел да осигурим на нашите клиенти безпроблемна работа в дългосрочен план. Ние работим, за да направим Вашата работа по-лесна.

Осигурили сме капацитет да се справяме с тези проблеми и да има компетени специалисти, към които да се обърнете при нужда. Абонаментът за софтуерна поддръжка е един вид застраховка за това софтуерът ви да работи безпроблемно, но както и при застрахователните услуги – когато Ви се наложи, а вие нямате такава, вече е късно тепърва да се търси решение.

Ние се стараем да ви предоставим тези услуги на конкурентни цени за българския пазар и да изградим с всеки клиент връзка на взаимно доверие.

Нова система за комуникация със статуси в Спедитор 4

Нова система за комуникация чрез статуси в Спедитор 4

 

В новата версия на ИС“Спедитор 4“ въвеждаме разширена система от статуси по сделките, която заменя предишните и надгражда възможностите за комуникация вътре в системата.

Спедитор 4 статуси

Новите статуси са проектирани така, че да могат да се персонализират за всеки клиент индивидуално.

Условно новите статуси са разделени на такива, които касаят Клиентите и такива, които са за Превозвачите.

Спедитор 4 статуси

 

В списъка със Сделки/Курсове можете да визуализирате и скриете колоните със статусите, или да разместите колоните, за да ги виждате където на Вас Ви е удобно.

Статусите са добавени като колони и във всички справки на Спедитор 4.

Новата система от статуси позволява на ползващите програмата да филтрират сделките по един или повече статуси, в зависимост от информацията, която е необходима на оператора.

Спедитор 4 - филтри по статуси

 

При обновлението на версиите при настоящите клиенти сме подсигурили приемственост между старите статуси и новата система.

 

Инсталацията на новата версия на Спедитор 4 започва по график от 16.07.2019 г., като с приоритет се обновяват клиентите в абонаментна поддръжка.

Спедитори със собствен транспорт или Превозвачи със спедиторски услуги

Отчитайки спецификата на българския пазар в областта на Спедицията и Транспорта, екипът ни разшири разработката на софтуерния продукт Спедитор 4.

Взехме под внимание факта, че все повече Спедиторски фирми придобиват собствени транспортни средства за обслужване на товарите, както и че Транспортни фирми отварят спедиторски отдели.

Въведохме нова функционалност в Спедитор 4 за собствен транспорт. С нея правим описването на сделките със собствен транспорт по-бързи и даваме възможност за такъв тип сделки да се въвеждат разходи за собствен транспорт.

Новите функционалности в Спедитор 4 са:

 1. Отбелязване на сделка като сделка със собствен транспорт – При този тип сделки, от страната на превозвача, вместо фактура и документи от превозвач, можете да въведете разходите за собствения транспорт – горива, такси и др.
 2. Разширени възможности за въвеждане на разходи – Добавени са полета за въвеждане на доставчик, номер на документ и дата на документ.
 3. Добавена е справка Разходи за собствен транспорт с възможност за търсене и филтриране по новите полета;
 4. При описанието на сделка е добавена нова отметка за Извънгабаритен товар – Когато отметката е поставена, в печатните документи се появява текст с удебелен шрифт в описанието на товара.
 5. Нова настройка за въвеждане на дните за плащане. – Към всяко досие на Клиент или Превозвач можете да въведете дните, които сте договорили за плащане и те се зареждат автоматично при създаване на сделка.

 

!!! За нови клиенти: Демо версия се инсталира от НАС на ВАШ компютър и се провежда кратка презентация на програмата.Инсталацията се осъществява посредством отдалечена връзка, в предварително уговорен и удобен за двете страни ден и час.
Демо версията и презентацията са БЕЗПЛАТНИ!

!!! За клиенти в абонаментна поддръжка: Новите функционалности ще Ви бъдат предоставени като част от регулярно обновление.

Спедитор 4 – нови функционалности 2019.02

 

След новата версия на Информационна система Спедитор 4 от началото на януари 2019 година, продължаваме планираните разработки на софтуера

В този ъпдейт на програмата са включени следните нови функционалности:

 • Следене на кредитен лимит за клиенти/товародатели – програмата следи натрупаните неплатени сделки на клиент и в случай, че е зададена сума, която не трябва да се надвишава, има механизъм за известяване и предупреждение.
 • Възможност за запаметяване на адреси за товарене и разтоварване – към досието на клиентите могат да се добавят адреси (на товарене или разтоварване).
 • Архивиране на контрагенти – архивирането на контрагент е въведено и в двете картотеки – с товародатели и с превозвачи. Използва се в случаите, когато контрагент променя свои данни, но вие искате в архивните документи да виждате данните преди промяната.
 • Възможност за издаване на групови фактури – Тази функционалност позволява да се изберат повече от една сделки, за които да се напише обща фактура.

 

!!! За нови клиенти: Демо версия се инсталира от НАС на ВАШ компютър и се провежда кратка презентация на програмата.Инсталацията се осъществява посредством отдалечена връзка, в предварително уговорен и удобен за двете страни ден и час.
Демо версията и презентацията са БЕЗПЛАТНИ!

!!! За клиенти в абонаментна поддръжка: Новите функционалности ще Ви бъдат предоставени като част от регулярно обновление

Спедитор 4 – нова версия 2019.1

 

В новата версия на Информационна система СПЕДИТОР 4 са включени повече от 200 обновления по системата. Тази версия включва всички обновления от м.Април 2018 до момента. Част от тези обновления са предоставени на потребители на СПЕДИТОР 4 като междинни версии.

Голяма част от промените са свързани с подобряване на производителността при работа с програмата – по-бързи справки, повече филтри за търсене, оптимизиран интерфейс.

Разработени са нови функционалности, които позволяват още по-голяма гъвкавост при описването и проследяването на:

 • сделките/курсовете;
 • фактурирането;
 • получени и изпратени документи;
 • застраховки и лицензи на превозвачи;
 • правата за достъп на служителите;
 • графичното оформление на документите.

В новата версия на Спедитор 4 е променена визията на екран Сделки, с цел улесняване на работата и по-добрата видимост на сделките.

Добавена е нова функция ПРЕТОВАРВАНЕ, която дава възможност Сделки, при които 1 товар се превозва от различни превозвачи, да бъдат описани, следени и отчитани по удобен за потребителя начин.

При фактуриране към клиентите вече, освен че автоматично се генерира фактурата, тя се и регистрира автоматично като Номер и Дата във формата за приключване на сделка. Добавена е и защита да не се генерира повторно фактура, при вече издадена такава.

От Понеделник, 14 Януари 2019, започваме обновяването на системите при клиентите с абонаментна поддръжка!

Клиенти, които са без абонаментна поддръжка, могат да заявят обновление при условията от т. 6 от Общите условия за поддръжка на софтуера на Сиклам Софтуер ООД.