Клиенти – ИС Заложна къща

Модул „Клиенти“ предствавлява списък със залогодатели с които заложната къща работи. В този списък се съдържа необходимата най-важна информация относно лицата желаещи заем срещу залог.

 


Фиг. 9 Екран „Клиенти“

 

Екран „Клиенти“ се състои от:

  1. Лента с бутони – бутоните дават достъп до основни действия със списъка залогодатели, както и възможност за създаване на нов заем.
  2. Лента за търсене – позволява търсене по всички колони, според въведена стойност в полето за търсене.
  3. Таблица с въведени клиенти – съдържа основна информация за въведените клиенти.

Фиг. 10 Лента с бутони

 

Лената с бутони – действията който предоставя лентата с бутони за извършване са: (1) Нов клиент – отваря екран за добавяне на клиент, (2) редакция на клиент – отваря екран за редакция на клиент, (3) изтриване – ако записът не е свързан с договор, изисква се потвърждение за изтриване, след което записът може да бъде изтрит, (4) Нов заем – отваря екран за попълване на нов заем (фиг. 7), (5) панел за търсене – с този бутон се показва/скрива панела за търсене, (6) търси – отваря екран за търсене (фиг. 11), (7) търси следващ – намира записи със съдържание подобно на записа от предишно търсене, (8) печат – отпечатва списъка с клиенти в таблична форма, (9) изход – затваря екран „Клиенти“.


Фиг. 11 Екран за търсене в „Клиенти“

 


Фиг. 12 Лента за търсене

 

Лента за търсене – позволява свободно търсене във всички колони от таблицата с клиенти. Подобра е работата и с екрана за търсене (фиг. 11) в случай, че са избрани всички колони като място за претърсване.

 

Екран „Редакция“

 


Фиг. 13 Екран за редакция на „Клиент“

В този екран се попълват най-съществените данни за всеки клиент на заложната къща. Включително и информация за това дали е коректен платец или не. Същественото в този екран е, че потребителя има възможност за въведане на данни за населени места директно от текуюия екран. Тов астав посредством бутоните от дясно на съответното поле за редакция на град. Друга важна особеност е попълването на информацията за контакти. За тип се избира типа на контакта (телефон, телефон/факс, факс, имейл и уеб-страница), в полето „Информация“ се попълва съответния контакт. При маркиране на клиент като некоректен платец, в списъка с клиенти съответния клиент се оцветява в розово, при което ако следващ път реши да ползува услугите на заложната къща може лесно да му бъде отказан заем.