ИС Склад бонус – справки


Фиг. 68 Екран справки

 

Справките в ИС „Бонус“ предлагат подробно документиране на работата на обекта, ползващ програмата. С изключение на производство по документи, с този модул (фиг. 68), се правят справки по период за:

 

Всички справки имат допълнителни настройки, като настройките за съответен вид справка се показват след натискане на бутон настройки. Показването на коя да е справка става с натискане на бутон „Покажи“ или като се щракне два пъти върху съответната справка с левия бутон на мишката.