Ръководство ИС Склад бонус

Информационна система за магазин / склад

Ръководството представлява наръчник за работа с Информационна Система „Бонус“. В различните си части съдържа подробно описание на наличната функционалност, както и начина на работа с програмата.

Информационна Система „Бонус“ (фиг. 1)  е складово отчетна програма, предназначена да води документация на склад, цех или магазин, свързана с инвентар на стоки и да позволява подробни справки, като са добавени разширени възможности като фактуриране и работа с баркод скенери. Брошурата на програмата можете да видите тук.

 

Фиг. 1 ИС „Бонус“

 

Съдържание