Проектиране и разработка на бизнес софтуер

Ние, от СИКЛАМ Софтуер, притежаваме богат и разнообразен опит в разработването на информационни системи, използвайки многообразие от високотехнологични платформи и средства за разнородни области на малкия и корпоративния бизнес, както и множество други направления. Нашите софтуерни екипи работят с утвърдените продукти, характеризиращи се с широк спектър от възможности, за да предложат на клиентите ни най-ефективните решения, адекватно приспособени да отговарят на специфичните им нужди и изисквания. Усилията ни са насочени към създаване на качествени решения, които да се ползват интуитивно и с лекота от експерти в сферите, за които са предназначени. Чрез нашите информационни системи клиентите ни постигат

 

  • намаляване на тоталните разходи, произтичащи от оптимизация на бизнес процесите,
  • повишаване на качеството на услугите и продуктите,
  • икономия на времевия ресурс и
  • висока възвръщаемост на инвестициите, изразяващи се в поддържане на конкурентното предимство в дългосрочен план.
Цената за разработка на поръчков софтуер се определя след подробни разговори с клиента и на база на писмено задание за изисквания за функционалност на системата!