Софтуерни услуги

СИКЛАМ Софтуер проектира и разработва уеб услуги (web services). Най-просто казано, това са автоматизирани или полуавтоматизирани приложения, служещи за връзка между отделни бизнес-приложения. Те могат да предоставят достъп до информационни ресурси, или да извършват големи обеми рутинна дейност, като синхронизация на данни, конверсия на документи/видео/аудио, отдалечени пакетни справки.

Най-често срещаните бизнес-към-бизнес (B2B) решения от този род са web услуги за автоматично предоставяне на продуктов каталог и ценови листи на дистрибутори, и автоматично завеждане на поръчки от дистрибутори.

Чрез този род решения можем да създадем за Вас различни системи за взаимодействие с клиенти, дистрибутори или отдели, както и цялостни ERP корпоративни среди.

ERP (Enterprise Resource Planning) са клас цялостни интегрирани информационни системи, целящи да осигурят максимална прозрачност и ефективност при работата с информационните ресурси на предприятието. Преките резултати от въвеждането на подобна система могат да бъдат:

  • високо ниво на отчетност на дейноста
  • много по-бърз цикъл на вземане на управленски решения
  • възможност за по-качествено вземане на управленски решения благодарение на наличната информация
  • занижени разходи за администрация
  • подобрена инициативност на служителите поради ясни правомощия на всички нива в йерархията на предприятието
  • възможност за организиране на сложни процеси на взаимодействие между ведомства

Тези и много други съображения са част от изискванията по мениджмънта, които едно предприятие трябва да покрие за получаване на сертификат за качество ISO 9000. Докато ISO 9000 се ограничава с базови изисквания към модела на управление и отчетност (което е неизбежно поради общия характер на стандарта), една ERP система може да предостави много повече от това чрез специфична за индустрията и инфраструктурата на предприятието функционалност.