Хостинг услуги

Към настоящия момент СИКЛАМ софтуер предлага интернет хостинг услуги под формата на управляван хостинг на виртуални сървъри само за клиенти на продукти, разработени от нас.

СИКЛАМ Софтуер предлага интернет хостинг на своите български и чуждестранни клиенти. За момента предлагаме управляван хостинг като част от услугата разработка на уеб страница. Тази хостинг услуга е предназначена да обслужва разработени от нас страници на наши клиенти. Целта е да се гарантира компетентна поддръжка на дадената web страница или приложение, без да е необходимо клиентът да се занимава с несвойствени дейности.

В процес на осъществяване за крайни потребители и публична употреба са следните хостинг услуги:

Споделен хостинг (shared hosting)

Тази услуга е предназначена за крайни клиенти, които желаят и имат възможността сами да си поддържат уеб пространството. Като част от услугата, потребителят получава достъп до панел за управление (на Български и Английски език), чрез който може сам да администрира предоставеното му пространство. Услугата споделен хостинг е подходяща за лица и фирми, чиито изисквания към интернет хостинга са в рамките на стандартните за интернет статични и динамични приложения. Услугата е още известна като: линукс хостинг, PHP/MySQL хостинг и е това, което се има предвид, когато се каже просто „хостинг“.

Виртуален собствен сървър хостинг (Virtual Private Server/ VPS хостинг)

Тази услуга позволява контрол над уеб пространство, близък до самостоятелен сървър. Получавате root SSH достъп и стандартно linux обкръжение.  Услугата виртуален собствен сървър хостинг е предназначена за лица със завишени нужди(като дизайнери), малки и средни фирми. Виртуален собствен сървър хостинг позволява значителна самостоятелност в управлението на интернет ресурсите. Услугата, като правило, в България не се предлага, защото много „доставчици“ ползват такива виртуални сървъри, за да предоставят споделен хостинг, а тези, които все пак я предлагат, е на цени далеч отвъд разума. Ние целим да я предоставим на българските клиенти на разумни цени, както е по цял свят.

СИКЛАМ Софтуер използва сървъри, базирани в Холандия, в едни от най големите дейта центрове в EU, с връзка към интернет гръбнака (backbone) към момента 40gbps. Видимостта на сървърите е отлична от цял свят. За сравнение: ping към нашите сървъри от България е в порядъка 40-100ms, а към сървърите на обичайния БГ доставчик в USA е от порядъка на 200-300ms – разликата е доста чувствителна за някои приложения. На практика предлагаме същата свързаност като сървъри в България за българските посетители и много пъти по-добра видимост от цял свят.

 

 

 

Цени за УПРАВЛЯВАН ХОСТИНГ на сървърите на СИКЛАМ СОФТУЕР