Консултантски услуги

СИКЛАМ Софтуер предлага професионални бизнес консултации в областта на организацията, проектирането, оценката и рекламата на информационните процеси и ресурси на предприятия от България и чужбина.

Организация и информираност

С наша помощ Вие можете да подобрите работата на Вашето предприятие или отдел. Ние ще анализираме процесите, характерни за Вашата дейност и ще предложим информационни и организационни решения, които да подобрят вътрешното взаимодействие и ефективността на Вашата работа. В СИКЛАМ Софтуер имаме богат опит с такъв род дейност и сме били полезни в много случаи при минимални разходи за разработка и внедряване и пълна дискретност. Нашите информационни решения ще ви предоставят един по-качествен поглед върху обслужваните процеси и ще направят възможно взимането на информирани, а от и там по-качествини управленски решения.

Онлайн присъствие


Консултантите ни ще Ви съдействат при планирането, разработката и поддръжката за Вашето присъствие в Интернет. С познанията си в областта на маркетинга, на най-новите Интернет технологии и тяхното правилно прилагане, те ще Ви предложат най-подходящото за Вашия бизнес Интернет решение. Първата причина за да имате Web сайт е може би желанието да покажете, че се движите в крак с промените, че сте на гребена на вълната. Търсите създаването на такъв имидж на фирмата, който да се запечата в съзнанието на потенциалните клиенти. Това е отстояване и развитие на търговската Ви марка. Другата основна, и може би по-същестена причина, за да имате Web сайт, е постигането на реални резултати, т.е по-големи печалби. Това се постига чрез реализане на повече продажби през Интернет и чрез намаляване на разходите за тях.

Консултантската услуга е ПЛАТЕНА услуга! Заплащането е в зависимост от размера на проекта, който се консултира. Услугата се заплаща, дори и фирмата ни да не е избрана за изпълнител на проекта.