Софтуер за Спедиторски фирми

Български софтуер за спедиция и логистика

ИС Спедитор 4 е изцяло обновена система за водене на дейността на агенция за спедиция. Програмата позволява да се работи в мрежа, поддържа двуезични документи за печат и множество справки. С ИС Спедитор 4 може да се автоматизира документацията на агенция за спедиция, с което да се постигне по-голяма ефективност на работата и значително понижаване на организационните разходи за управление.

Нови функционалности – Април 2018 г.

Информационна система СПЕДИТОР 4 е български програмен продукт, създаден за систематизиране и автоматизиране на ежедневната работа в спедиторския офис.
  • Поддържа картотеки на Товародатели и Превозвачи
  • Сключват се сделки и се следи тяхното изпълнение
  • За всяка сделка се поддържа досие, в което може да се съхраняват прикачени документи, получени от превозвача или изпратени на клиента
  • Генерират се автоматично фактурите към клиентите
  • Генерират се платежни нареждания за плащане към превозвачите
  • Модул фактури издава всички необходими първични счетоводни документи на български и английски език
  • В богатия набор от справки се следи балансът на фирмата, печалбите от всеки курс/сделка/, комисионът за спедиторите и др.
  • Следят се падежите за плащане от и към контрагенти
  • Следят се възможни допълнителни разходи
  • Следи се амбалаж
Генерират се автоматично документи на български и английски език – заявка за транспорт и потвърждение на товар.
Печатните документи, които се издават от програмата могат да бъдат оформени текстово и графично, според желанието на клиента.
Софтуерът за спедиция им множество гъвкави настройки в системата, което позволява на практика всяка спедиторска фирма да го приспособява към собствения стил на работа
Позволява множество спедитори и счетоводители да работят в мрежа, като за всеки един може да се зададат различни права на достъп до елементите и данните в системата.

Сподели ме!

Ако това, което прочете ти е харесало, сподели го с приятели!